96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
รหัสชุดวิชา: 96101อ9-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.นิสาชล ปิยะสินและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2559 (ปรับปรุงครั้งที่ 2/2558)
ISBN/Barcode: 9786161610883
ขนาด: 7 ½”x 10 ½”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ต 260 กรัม
ราคา: ฿ 350
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786161610692 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161610883 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161610791
หน่วยที่ 9. ฐานข้อมูลและการประยุกต์ ผู้แต่ง อ.นิสาชล ปิยะสิน
หน่วยที่ 10. ซอฟต์แวร์ระบบ ผู้แต่ง อ.อำนาจ ธรรมกิจ
หน่วยที่ 11 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ผู้แต่ง อ.อำนาจ ธรรมกิจ
หน่วยที่ 12. การสื่อสารข้อมูล ผู้แต่ง อ.ปิยพร นุรารักษ์
หน่วยที่ 13. การประยุกต์คอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล
หน่วยที่ 14. ความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อ.น.ท.กรกช วิไลลักษณ์
หน่วยที่ 15. จริยธรรม วิชาชีพ และกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อ.ยุทธนา ลิลา
3714/m_96101บ1-15.jpg
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1-15
3663/m_96-101อ1-8.jpg
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-8
3713/m_96101อ9-15.jpg
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เล่ม 2 หน่วยที่ 9-15
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์