96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
รหัสชุดวิชา: 96101บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.น.ต.นิคม มหาสารและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2559 (ปรับปรุงครั้งที่ 2/2558)
ISBN/Barcode: 9786161610791
ขนาด: 7 ½”x 10 ½”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปอนด์
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
ขออภัยค่ะ สินค้าหมดชั่วคราว ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-5047678
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161610791
หน่วยที่
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อ.น.ต.นิคม มหาสาร
หน่วยที่
2. เลขฐานและรหัสอักขระ ผู้แต่ง ผศ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
หน่วยที่
3. หน่วยประมวลผลกลาง ผู้แต่ง อ.ยุทธนา ลิลา
หน่วยที่
4. หน่วยความจำ ผู้แต่ง ผศ.กชกร ณ นครพนม
หน่วยที่ 5. หน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล ผู้แต่ง อ.ภูมิ เจือศิริภักดี
หน่วยที่
6. ข้อมูล แฟ้มข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล ผู้แต่ง รศ.ชุติมณฑน์ บุญมาก
หน่วยที่
7. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.น.ต.นิคม มหาสาร
หน่วยที่ 8. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง รศ.ชุติมณฑน์ บุญมาก
หน่วยที่ 9. ฐานข้อมูลและการประยุกต์ ผู้แต่ง อ.นิสาชล ปิยะสิน
หน่วยที่ 10. ซอฟต์แวร์ระบบ ผู้แต่ง อ.อำนาจ ธรรมกิจ
หน่วยที่ 11 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ผู้แต่ง อ.อำนาจ ธรรมกิจ
หน่วยที่ 12. การสื่อสารข้อมูล ผู้แต่ง อ.ปิยพร นุรารักษ์
หน่วยที่ 13. การประยุกต์คอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล
หน่วยที่ 14. ความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อ.น.ท.กรกช วิไลลักษณ์
หน่วยที่ 15. จริยธรรม วิชาชีพ และกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผู้แต่ง อ.ยุทธนา ลิลา
3663/m_96-101อ1-8.jpg
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-8
3713/m_96101อ9-15.jpg
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เล่ม 2 หน่วยที่ 9-15
3714/m_96101บ1-15.jpg
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1-15
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์