99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์
รหัสชุดวิชา: 99707ป1-7
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2557
ISBN/Barcode: 9786161605216
ขนาด: 7 ½”x 10 ½”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ต 260 กรัม
ราคา: ฿ 700
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ (Geographic Information System and Applications) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161605216 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161605322
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
หน่วยที่ 2. เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลและระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก ผู้แต่ง อ.กชกร ณ นครพนม
หน่วยที่ 3. ระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์และเส้นโครงแผนที่ ผู้แต่ง อ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 4. ข้อมูลเชิงกริด ผู้แต่ง อ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล
หน่วยที่ 5. ข้อมูลเชิงพื้นที่เชิงเส้น ผู้แต่ง อ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล
หน่วยที่ 6. ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ผู้แต่ง อ.ดร.สิริพร กมลธรรม
หน่วยที่ 7. ความผิดพลาดและการปรับแก้ข้อมูลเชิงพื้นที่ ผู้แต่ง อ.น.ท.ดร.บัญชา กมลรัตน์
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์