99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์
รหัสชุดวิชา: 99707ป8-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ดร.รัตนะ บุลประเสริฐและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2557
ISBN/Barcode: 9786161605322
ขนาด: 7 ½”x 10 ½”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ต 260 กรัม
ราคา: ฿ 800
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ (Geographic Information System and Applications) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท ISBN 9786161605216 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท ISBN 9786161605322
หน่วยที่ 8. การจัดการฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ
หน่วยที่ 9. การแสดงผลและนำเสนอข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.สุภาวดี อิงศรีสว่าง
หน่วยที่ 10. การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.ทิพวรรณ วันวิเวก
หน่วยที่ 11. เทคโนโลยีและซอฟแวร์สำเร็จรูปในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ปิยะนุช อรัณยกานนท์
หน่วยที่ 12. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านอุตุนิยมวิทยา ผู้แต่ง อ.ดร.ทิพวรรณ วันวิเวก
หน่วยที่ 13. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในเชิงพาณิชย์ ผู้แต่ง อ.ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ
หน่วยที่ 14. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านการเกษตร ผู้แต่ง อ.มณฑิรา ยุติธรรม
หน่วยที่ 15. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านภัยพิบัติ ผู้แต่ง อ.ดร.อนุเผ่า อบแพทย์
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์