16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน
รหัสชุดวิชา: 16359อ11-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ดร.ศุภมณฑา สุภานันท์ อ.ดร.ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร อ.อภินันท์ ธรรมเสนาและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2559
ISBN/Barcode: 9786161611354
ขนาด: 7 ½”x 10 ½”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ต 260 กรัม
ราคา: ฿ 250
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน (Introduction to community communication) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611279 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611323 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611354 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161611279 
หน่วยที่ 11. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะในชุมชน ผู้แต่ง อ.ดร.ศุภมณฑา สุภานันท์ อ.ดร.ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร อ.อภินันท์ ธรรมเสนา
หน่วยที่ 12. ปัจจัยที่เอื้อและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการสื่อสารชุมชน ผู้แต่ง อ.ทิพย์พธู กฤษสุนทร
หน่วยที่ 13. การสื่อสารชุมชนในภาวะปกติและภาวะวิกฤติของชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว
หน่วยที่ 14. การกำกับดูแลการสื่อสารชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัสวี นิติเกษตรสุนทร
หน่วยที่ 15. สถานการณ์การสื่อสารชุมชนและกรณีตัวอย่าง ผู้แต่ง รศ.ดร.ดวงพร คำนูณวัฒน์
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์