2296700 การจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 2296700 การจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่
รหัสชุดวิชา: 2296700
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2560
ISBN/Barcode: 9786161611125
ขนาด: เอ 5
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ถนอมสายตา
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 300
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

2296700 การจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่ โดย ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด จำนวน 346 หน้า ISBN 9786161611125 ราคา 300 บาท พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 กระดาษปกอาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม. เนื้อในกระดาษปอนด์ถนอมสายตา
          เป็นตำราที่ผู้เขียนค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทั้งจากการทำวิจัยและการปฏิบัติจริงเฉพาะด้านเกี่ยวกับฐานข้อมูลสมัยใหม่ ประกอบด้วยองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ และเทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลใหญ่  Big Data ด้วยภาษาจาวา  (JAVA)  อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นขั้นตอน พร้อม ตัวอย่างคำสั่งการทำงาน ภาพและตารางประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบและการจัดการฐานข้อมูล
เป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ที่สามารถอ่านเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีชมรายการรอบรู้กับมสธ.แนะนำหนังสือโดยผู้เขียน

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์