2230541 การจัดการการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 2230541 การจัดการการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม
รหัสชุดวิชา: 2230541
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2560
ISBN/Barcode: 9786161610661
ขนาด: เอ 5
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ถนอมสายตา
กระดาษปก/จำนวนหน้า: 464
ราคา: ฿ 360
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
2230541 การจัดการการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม  โดย รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
ISBN 9786161610661 จำนวน 464 หน้า ราคา 360 บาท พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจัดการการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ทั้งในเรื่องแนวคิดการจัดการการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม  ทำเลที่ตั้ง กำลังการผลิต ผังการผลิต การศึกษางาน การพยากรณ์การผลิต
การวางแผนและควบคุมการผลิต การจัดการสินค้าคงคลังและการวางแผนความต้องการวัสดุ การผลิตแบบทันเวลาพอดีและระบบการผลิตแบบลีน การจัดการคุณภาพ การจัดการโครงการและการตลาดอุตสาหกรรม เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาแนวคิดการผลิตของผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องในแวดวงอุตสาหกรรมของประเทศ
ให้ก้าวหน้าต่อไป

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์