2280005 การออกแบบณาณวิทยา กระบวนทัศน์ และกรอบแนวคิดทฤษฎี ในการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์เชิงฯ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 2280005 การออกแบบณาณวิทยา กระบวนทัศน์ และกรอบแนวคิดทฤษฎี ในการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์เชิงฯ
รหัสชุดวิชา: 2280005
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2560
ISBN/Barcode: 9786161611675
ขนาด: 7 ½ X 10 ¼
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ถนอมสายตา
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 340
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
2280005  การออกแบบญาณวิทยา กระบวนทัศน์ และกรอบแนวคิดทฤษฎีในการทำวิทยานิพนธ์ เชิงคุณภาพ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ โดย รศ.ดร.จุมพล  หนิมพานิช ISBN 9786161611675 จำนวน 352 หน้า ราคา 340 บาท พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
          เป็นตำราที่ให้ความสำคัญในเรื่องญาณวิทยา กระบวนทัศน์ ทัศนะเชิงทฤษฎี  แนวคิดทฤษฎี และกรอบแนวคิดทฤษฎี ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำวิจัย หรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์เชิงคุณภาพที่ตำราภาษาไทยไม่ค่อยกล่าวถึง  
          การได้มาซึ่ง ความรู้ ความจริง หรือแม้แต่ความหมายส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปรัชญาที่อยู่เบื้องหลัง คือญาณวิทยา หรือทฤษฎีความรู้  ภววิทยา  หรือการออกแบบการวิจัย กระบวนทัศน์ หรือโลกทัศน์ รวมทั้งแนวคิดทฤษฎี ที่เป็นเสมือน เครื่องมือส่องนำทาง  การทำวิจัยหรือการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์เชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็ตต่อการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์เชิงคุณภาพสำหรับนักวิจัยโดยเฉพาะนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อให้การแสวงหาความรู้ความจริง หรือความหมายของการทำวิจัยหรือการทำวิทยานิพนธ์เชิงคุณภาพที่ควรจะได้มี “การพรรณนาที่ลุ่มลึก”  (
Rich of Thick Description) เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความจริง หรือความหมายที่แท้จริง

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์