10121 อารยธรรมมนุษย์
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 10121 อารยธรรมมนุษย์
รหัสชุดวิชา: 10121อ1-5
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี รศ.สุวิทย์ ไพทยวัฒน์และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2560 ปรับปรุงครั้งที่ 4/2559
ISBN/Barcode: 978616161176 7
ขนาด: 7 ½”x 10 ½”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ต 260 กรัม
ราคา: ฿ 250
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
10121 อารยธรรมมนุษย์ (Human Civilization) ปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611767 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250บาท ISBN 9786161611897 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611903
หน่วยที่
1. สมัยก่อนประวัติศาสตร์และจุดเริ่มต้นของอารยธรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี รศ.สุวิทย์ ไพทยวัฒน์
หน่วยที่
2. อารยธรรมอินเดีย ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี
หน่วยที่ 3. อารยธรรมจีน ผู้แต่ง รศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี
หน่วยที่
4. อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล
หน่วยที่
5.
อารยธรรมเอเชียตะวันตกและเอเชียกลาง ผู้แต่ง รศ.มัลลิกา มัสอูดี
3781/m_10121อ6-10.jpg
10121 อารยธรรมมนุษย์ เล่ม 2 หน่วยที่ 6-10
3785/m_10121อ11-15.jpg
10121 อารยธรรมมนุษย์ เล่ม 3 หน่วยที่ 11-15
3839/m_10121บ1-15.jpg
10121 อารยธรรมมนุษย์ แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1-15
3780/m_10121อ1-5.jpg
10121 อารยธรรมมนุษย์ เล่ม 1 หน่วยที่ 1-5
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์