2200012 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 2200012 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
รหัสชุดวิชา: 2200012
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย ; กรองกาญจน์ ศิริภักดี ผู้ปรับปรุง
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 5/2553
ISBN/Barcode: 9786115050758
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊ฟ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: 440 หน้า
ราคา: ฿ 250 ฿ 125
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
2100012 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์   รศ.ประกายแก้ว  ประพฤติถ้อย (ผู้เขียน) ผศ.กรองกาญจน์  ศิริภักดี  (ผู้ปรับปรุง)จำนวน 440 หน้า  (ISBN 9786115050758  ราคา 250 บาท ลดเหลือ 125บาท
เนื้อหาประกอบด้วย 
ความหมายและความสำคัญของการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ จรรยาบรรณพยาบาลในการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
มาตรฐานปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ กระบวนการพยาบาลเด็กและครอบครัว การประเมินภาวะสุขภาพ แผนการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็ก
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์