2100602 พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 4
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 2100602 พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 4
รหัสชุดวิชา: 2100602
ผู้แต่ง/ผู้แปล:
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 11/2560
ISBN/Barcode: 9786161612368
ขนาด: เอ 5
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม/ตรม.
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 175
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

2100602 พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 4 จำนวน 312 หน้า ISBN 978-616-161-236-8  ราคา 175 บาท พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2560 กระดาษปกอาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม. เนื้อในกระดาษปอนด์ 70 กรัม/ตรม. 
เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ไทยที่ทรงคุณค่า และมีความสำคัญบันทึกเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ไทย ตั้งแต่เริ่มสถาปนากรุงศรีอยุธยา จนจบรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช    ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีรับสั่งให้กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ทรงชำระแก้ไขเพิ่มเติมให้มีเนื้อความบริบูรณ์มากขึ้น  แล้วนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงตรวจแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง จึงปรากฎพระราชหัตถเลขาอยู่ในต้นฉบับหลวง เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ไทย
                ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้มหาวิทยาลัยแบ่งการจัดพิมพ์เป็น 4 เล่ม ดังนี้
          เล่ม 1 ประกอบด้วยพระนิพนธ์คำนำ ตำนานหนังสือพระราชพงศาวดาร และพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา
          เล่ม 2 เริ่มตั้งแต่ อธิบายเรื่องในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 จนถึงอธิบายเรื่องในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ 
          เล่ม 3 เริ่มตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาที่ 1 (พระเจ้าทรงธรรม) จนถึงระหว่างจลาจล จุลศักราช 1129-1130 และ
          เล่ม 4 เริ่มตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จนถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

3583/m_2100600.jpg
2100600 พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 1 2100600 พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 1
3731/m_2100027พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม2.jpg
2100027 พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม 2 2100027 พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม 2
3753/m_2100601พระราชพงศาวดารฯเล่ม3.jpg
2100601 พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม 3 2100601 พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม 3
3828/m_2100602.jpg
2100602 พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 4 2100602 พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 4
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์