11311 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 11311 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
รหัสชุดวิชา: 11311อ1-8
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ศ.ดร.พงษ์ศรี เลขะวัฒนะและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 2/2560 ปรับปรุงครั้งที่ 2/2559
ISBN/Barcode: 9786161611965
ขนาด: “10 ¼ x 7 ½”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ต 260 กรัม
ราคา: ฿ 416
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
11311 ภาษาอังกฤษสําหรับครูสอนภาษา (English for Language Teachers) ปรับปรุงปีที่พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 416 บาท ISBN 9786161611965 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 364 บาท ISBN 9786161611996
หน่วยที่ 1. ลักษณะทั่วไปของภาษา ผู้แต่ง ศ.ดร.พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ
หน่วยที่ 2. การศึกษาเสียงพูด ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
หน่วยที่ 3. เสียงและรูปพยัญชนะและสระ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
หน่วยที่ 4. การออกเสียงคำ ประโยค และข้อความต่อเนื่อง ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
หน่วยที่
5. การศึกษาเรื่องคำและกลุ่มคำ (1) ผู้แต่ง อ.ศิธร แสงธนู
หน่วยที่ 6. การศึกษาเรื่องคำและกลุ่มคำ (2) ผู้แต่ง อ.John Paul Fieg รศ.ดร.วิภา ฌานวังศะ
หน่วยที่ 7. การศึกษาเรื่องประโยค ผู้แต่ง ศ.ดร.พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ ผศ.อ.อำนาจ บุญศิริวิบูลย์
หน่วยที่ 8. การศึกษาเรื่องความหมาย ผู้แต่ง รศ.ลภา จินตนเสรี รศ.ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์