11311 ภาษาอังกฤษสําหรับครูสอนภาษา
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 11311 ภาษาอังกฤษสําหรับครูสอนภาษา
รหัสชุดวิชา: 11311อ9-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.สุมิตรา อังวัฒนกุลและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 2/2560 ปรับปรุงครั้งที่ 2/2559
ISBN/Barcode: 9786161611996
ขนาด: “10 ¼ x 7 ½”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ต 260 กรัม
ราคา: ฿ 364
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
11311 ภาษาอังกฤษสําหรับครูสอนภาษา (English for Language Teachers) ปรับปรุงปีที่พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 416 บาท ISBN 9786161611965 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 364 บาท ISBN 9786161611996
หน่วยที่ 9. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุมิตรา อังวัฒนกุล
หน่วยที่ 10. ปัจจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง รศ.ดร.โสฬศา สาตพร รศ.อนัญญา สิทธิอำนวย
หน่วยที่
 11. ปัจจัยด้านผู้เรียนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง รศ.ดร.โสฬศา สาตพร
หน่วยที่ 12. การสอนการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง อ.วรรษชล ณรงค์ศักดิ์สกุล
หน่วยที่
 13. การสอนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง อ.ดร.วิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย
หน่วยที่
 14. การสอนไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสาวคนธ์ คุณวุฒิ
หน่วยที่
 15. การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุมิตรา อังวัฒนกุล ผศ.ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์