82327 อาเซียนเบื้องต้น
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 82327 อาเซียนเบื้องต้น
รหัสชุดวิชา: 82327อ1-5
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2561
ISBN/Barcode: 9786161615758
ขนาด: “7 ½ x10 ¼”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ต
ราคา: ฿ 250
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
82327 อาเซียนเบื้องต้น (Introduction to ASEAN)  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161615758 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161616656 เล่ม 3  (หน่วยที่ 11-15ราคา 250 บาท ISBN 9786161615772 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161616847
หน่วยที่ 1 วิสัยทัศน์ ปัญญาชน กับการรวมกลุ่มภูมิภาค ผู้แต่ง รศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
หน่วยที่ 2 แนวคิดเรื่องการรวมกลุ่ม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ
หน่วยที่ 3 พัฒนาการของอาเซียนในช่วง 4 ทศวรรษแรก ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 4 บริบททางการเมืองของประเทศอินโดนีเซีย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 5 บริบททางการเมืองของประเทศมาเลเซีย ผู้แต่ง อ.มนัสวี อรชุนะกะ

3961/m_82-327บ1-15.jpg
82327 อาเซียนเบื้องต้น แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1-15
3960/m_82-327อ11-15.jpg
82327 อาเซียนเบื้องต้น เล่ม 2 หน่วยที่ 6-10
3958/m_82-327อ1-5.jpg
82327 อาเซียนเบื้องต้น เล่ม 1 หน่วยที่ 1-5
3959/m_82-327อ6-10.jpg
82327 อาเซียนเบื้องต้น เล่ม 2 หน่วยที่ 6-10
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์