82327 อาเซียนเบื้องต้น
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 82327 อาเซียนเบื้องต้น
รหัสชุดวิชา: 82327อ6-10
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.สีดา สอนศรี
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2561
ISBN/Barcode: 9786161616656
ขนาด: 7 ½“ x10 ¼”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ต
ราคา: ฿ 250
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
82327 อาเซียนเบื้องต้น (Introduction to ASEAN)  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161615758 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161616656 เล่ม 3  (หน่วยที่ 11-15ราคา 250 บาท ISBN 9786161615772 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161616847
หน่วยที่ 6 บริบททางการเมืองของประเทศฟิลิปปินส์ ผู้แต่ง รศ.สีดา สอนศรี
หน่วยที่ 7 บริบททางการเมืองของประเทศสิงคโปร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.โคริน เฟื่องเกษม
หน่วยที่ 8 บริบททางการเมืองของประเทศไทย ผู้แต่ง อ.พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
หน่วยที่ 9 โครงสร้างสถาบันของอาเซียนทศวรรษ 1960-1990 ผู้แต่ง อ.ดร.ธีวินท์ สุพุทธิกุล
หน่วยที่ 10 เครือข่ายระดับภูมิภาคและระดับโลกของอาเซียน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปราณี ทิพย์รัตน์

3961/m_82-327บ1-15.jpg
82327 อาเซียนเบื้องต้น แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1-15
3960/m_82-327อ11-15.jpg
82327 อาเซียนเบื้องต้น เล่ม 2 หน่วยที่ 6-10
3958/m_82-327อ1-5.jpg
82327 อาเซียนเบื้องต้น เล่ม 1 หน่วยที่ 1-5
3959/m_82-327อ6-10.jpg
82327 อาเซียนเบื้องต้น เล่ม 2 หน่วยที่ 6-10
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์