54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
รหัสชุดวิชา: 54217อ1-5
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ดร.เชต ใจกัลยา
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2562
ISBN/Barcode: 9786161617493
ขนาด: “7 ½ x10 ¼”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ต
ราคา: ฿ 250
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Fundamental of Occupational Health and Environmental Health) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161617493 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161617509 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161617516 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 
หน่วยที่ 1. ความรู้พื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวะล้อม ผู้แต่ง อ.ดร.เชต ใจกัลยา
หน่วยที่ 2. ความปลอดภัยในการทำงาน ผู้แต่ง ผศ.ดร.อภิรดี ศรีโอภาส
หน่วยที่ 3. สุขศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.อาทิตยา จิตจำนงค์
หน่วยที่ 4. พิษวิทยา ผู้แต่งอ.ดร.สุขทวี พันธุ์เพ็ง
หน่วยที่ 5. เออร์โกโนมิกส์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์