54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
รหัสชุดวิชา: 54217อ6-10
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ผญ.วิลาวัณย์ จึงประเเสริฐ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2562
ISBN/Barcode: 9786161617509
ขนาด: “7 ½ x10 ¼”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ต
ราคา: ฿ 250
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Fundamental of Occupational Health and Environmental Health) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161617493 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161617509 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161617516 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 
หน่วยที่ 6. โรคจากการทำงาน ผู้แต่ง อ.ผญ.วิลาวัณย์ จึงประเเสริฐ อ.ภวัต เลิศสุธน
หน่วยที่ 7. การจัดหาน้ำสะอาดและการจัดการมลพิษทางน้ำ ผู้แต่ง ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ
หน่วยที่ 8. การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 9. การจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิ่งปฏิกูล ผู้แต่ง ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ
หน่วยที่ 10. การจัดการมลพิษทางเสียง ความสั่นสะเทือนและรังสี ผู้แต่ง อ.กุณฑลีย์ บังคะดานรา
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์