54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
รหัสชุดวิชา: 54217อ11-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.ดร.กำพล นันทพงศ์
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2562
ISBN/Barcode: 9786161617516
ขนาด: “7 ½ x10 ¼”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ต
ราคา: ฿ 250
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Fundamental of Occupational Health and Environmental Health) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161617493 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161617509 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161617516 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 
หน่วยที่ 11. การสุขาภิบาลอาหารและที่อยู่อาศัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.กำพล นันทพงศ์
หน่วยที่ 12. การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ ผศ.ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ
หน่วยที่ 13. การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 14. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ
หน่วยที่ 15. ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง ผศ.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์