การจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนพื้นฐาน
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: การจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนพื้นฐาน
รหัสชุดวิชา: 2200014
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 2/2551
ISBN/Barcode: 9789749803929
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม/ตรม.
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 200
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
2200014 การจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนพื้นฐาน โดย รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2551 ISBN 9789749803929 จำนวน 276 หน้า ราคา 200 บาท
ประกอบด้วยความหมาย ความสำคัญ และการกำหนดค่าตอบแทน ภารกิจในการกำหนดค่าตอบแทน การวิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน การสำรวจค่าตอบแทน การจัดโครงสร้างค่าตอบแทนพื้นฐาน การขึ้นและการปรับค่าตอบแทน การควบคุมโครงการบริหารค่าตอบแทน และตัวอย่างการวิเคราะห์ค่าตอบแทน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนที่จะใช้เป็นเทคนิคสำคัญในการกำหนดโครงสร้างอย่างเหมาะสม ทำให้ผู้เกี่ยวข้องในองค์กรยอมรับ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้

49/m_00-110.jpg
กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ 2200110 กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ
49/m_00-110.jpg
กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ 2200110 กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ
49/m_00-110.jpg
กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ 2200110 กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ
47/m_img081.jpg
2200120 การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่ 220120 การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่
47/m_img081.jpg
2200120 การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่ 220120 การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่
47/m_img081.jpg
2200120 การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่ 220120 การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่
39/m_00-024.jpg
The Legal Implication of AFTA with Special Emphasis on the Harmonization of ASEAN Tax Laws 2200024 The Legal Implication of AFTA with Special Emphasis on the Harmonization of ASEAN Tax Laws
39/m_00-024.jpg
The Legal Implication of AFTA with Special Emphasis on the Harmonization of ASEAN Tax Laws 2200024 The Legal Implication of AFTA with Special Emphasis on the Harmonization of ASEAN Tax Laws
39/m_00-024.jpg
The Legal Implication of AFTA with Special Emphasis on the Harmonization of ASEAN Tax Laws 2200024 The Legal Implication of AFTA with Special Emphasis on the Harmonization of ASEAN Tax Laws
38/m_00-012.jpg
2200012 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
38/m_00-012.jpg
2200012 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
38/m_00-012.jpg
2200012 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
42/m_00-123.jpg
การศึกษาทางไกล 2200123 การศึกษาทางไกล
42/m_00-123.jpg
การศึกษาทางไกล 2200123 การศึกษาทางไกล
42/m_00-123.jpg
การศึกษาทางไกล 2200123 การศึกษาทางไกล
48/m_busi_sys.jpg
การวางระบบธุรกิจ: แนวคิดและวิธีปฏิบัติ 2200118 การวางระบบธุรกิจ: แนวคิดและวิธีปฏิบัติ
48/m_busi_sys.jpg
การวางระบบธุรกิจ: แนวคิดและวิธีปฏิบัติ 2200118 การวางระบบธุรกิจ: แนวคิดและวิธีปฏิบัติ
48/m_busi_sys.jpg
การวางระบบธุรกิจ: แนวคิดและวิธีปฏิบัติ 2200118 การวางระบบธุรกิจ: แนวคิดและวิธีปฏิบัติ
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์