2200120 การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 2200120 การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่
รหัสชุดวิชา: 2200120
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 3/2558
ISBN/Barcode: 9786161609733
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊ฟ นน.49 ก./ตรม.
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด นน.260 ก./ตรม.
ราคา: ฿ 245
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

2200120 การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่ โดย รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต ISBN 9786161609733 จำนวน 360 หน้า ราคา 245 บาท ประกอบด้วยเนื้อหาที่ครบถ้วนในมิติริเริ่ม  (Initiate)  แตกต่าง (Differentiate) สร้างสรรค์ (Create) นำเสนอ แนวคิด ทฤษฎี และระบบการบริหารนวัตกรรม การคิดบูรณาการด้วยสมองสองซีก  นวัตกรรมเชิงวิสัยทัศน์ ตัวแบบการบริหารนวัตกรรมในอนาคต นำเสนอกรณีศึกษาและผู้นำนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง และผู้เขียนได้เพิ่มเติมเนื้อหากระบวนทัศน์ใหม่การบริหารนวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน  (Sustainable Competitive Advantage)  เหมาะอย่างยิ่งสำหรับจุดประกายให้ผู้นำองค์การ มีความคิดริเริ่ม แตกต่าง และสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์การตลอดไป รับชมรายการรอบรู้กับมสธ.แนะนำตำราโดยผู้เขียน

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์