2200105 การฝึกอบรมเชิงระบบ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 2200105 การฝึกอบรมเชิงระบบ
รหัสชุดวิชา: 2200105
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 5/2558
ISBN/Barcode: 9786161609726
ขนาด: เอ 5
กระดาษเนื้อใน: ถนอมสายตา
กระดาษปก/จำนวนหน้า:
ราคา: ฿ 250
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

2200105 การฝึกอบรมเชิงระบบ โดยรศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต ISBN 9786161609726 จำนวน 360 หน้า ราคา 250 บาท เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2558 ที่มีการเพิ่มเนื้อหาการฝึกอบรมมิติใหม่ โดยนำผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์กรสมรรถนะสูงด้วย Triple Five Model  ที่ ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีในการจัดฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย 5 ทฤษฎีใหม่ 5 หลักการใหม่ และ 5 ขั้นตอนใหม่  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ และพัฒนาองค์การสู่องค์การสมรรถนะสูงที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน 

 
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์