2230700 วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 2230700 วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่
รหัสชุดวิชา: 2230700
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2552
ISBN/Barcode: 9786115050352
ขนาด: เอ 5
กระดาษเนื้อใน: ถนอมสายตา
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 110 ฿ 80
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

2230700 วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่ โดยรศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต ISBN 9786115050352 จำนวน 208 หน้า ราคา 110 บาท ลดเหลือ 80 บาท
ผู้นำยุคใหม่ต้องเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์เพื่อนำพาองค์การสู่ความเป็นหนึ่ง สามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้นำ ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เพื่อจุดประกาย ขายความคิด พิชิตการเปลี่ยนแปลง และสร้างความต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปหนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์