2200970 องค์การสมัยใหม่สู่องค์การสมรรถนะสูง
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 2200970 องค์การสมัยใหม่สู่องค์การสมรรถนะสูง
รหัสชุดวิชา: 2200970
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 5/2559
ISBN/Barcode: 9786161609788
ขนาด: เอ 5
กระดาษเนื้อใน: ถนอมสายตา
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 140
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

2200970 องค์การสมัยใหม่สู่องค์การสมรรถนะสูง โดย รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต ISBN 9786161609788 จำนวน 264 หน้า ราคา 140 บาท 
ประกอบด้วยทฤษฎีการบริหารองค์การสมัยใหม่ องค์การสมัยใหม่ด้านการผลิต : องค์การอัจริยะ องค์การแห่งความเป็นเลิศ องค์การแห่งคุณภาพ องค์การสมัยใหม่ด้านกระบวนการ : องค์ประกอบเชิงผู้ประกอบการ องค์การไร้รูปแบบ องค์การเชิงกลยุทธ์ องค์การสมัยใหม่ด้านผู้บริหาร : ภาวะผู้นำ การพัฒนาทีมงาน การบริหารจัดการที่ดี องค์การสมัยใหม่ด้านพนักงาน : องค์การแบบสิ่งมีชีวิต การพัฒนาวัฒนธรรมขององค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้นแบบสมรรถนะ ภาพการบริหารองค์การในอนาคต

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์