2100152 คำให้การชาวกรุงเก่า
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 2100152 คำให้การชาวกรุงเก่า
รหัสชุดวิชา: 2100152
ผู้แต่ง/ผู้แปล: พงศาวดารไทย ตามฉบับพม่า
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 2/2549
ISBN/Barcode: 9789746455442
ขนาด: เอ 5
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม/ตรม.
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 70
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

00152 คำให้การชาวกรุงเก่า ISBN 9789746455442 จำนวน 160 หน้า ราคา 70 บาท
เป็นหนังสือประเภทพงศาวดาร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมในขณะที่บันทึก มีการตีพิมพ์มาหลายครั้ง สำหรับฉบับที่นำมาจัดพิมพ์ในครั้งนี้คัดลอกจากสำเนาที่เป็นสมุดฝรั่ง พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ดีดที่ นายพันตรีหลวงโยธาธรรมนิเทศ เป็นผู้ชำระเรียบเรียงจากเรื่องที่มีผู้แปลมากจากภาษาพม่า ซึ่งเก็บรักษาไว้ในหอสมุดแห่งชาติ โดยจำลองต้นฉบับเดิมไว้ทุกคำและตัวสะกด ส่วนที่เพิ่มเติมได้แก่ หัวเรื่องและเชิงอรรถในกรณีที่มีหลายมือหลายคนเขียนแก้ไขในต้นฉบับซึ่งไม่อาจคาดเดาได้ว่าเป็นผู้ใด อันเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่สนใจศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์