10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รหัสชุดวิชา: 10111อ8-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศลและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 18/2555
ISBN/Barcode: 9789749803189
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ต 260 กรัม
ราคา: ฿ 400
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2547 พิมพ์ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749803172 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2555 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749803189 คู่มือการศึกษา ราคา 150 บาท ISBN 9789746456265
หน่วยที่ 8. Keeping Up to Date ผู้แต่ง รศ.ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล
หน่วยที่ 9. Moving On ผู้แต่ง รศ.ดร.โสฬศา สาตพร
หน่วยที่ 10. Meeting the Challenge ผู้แต่ง รศ.ดร.โสฬศา สาตพร Miss Jarah Espiritu
หน่วยที่ 11. Out and About ผู้แต่ง รศ.พิกุล บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 12. Sports Day ผู้แต่ง รศ.ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ อ.Brendan Mitchell
หน่วยที่ 13. Time to Relax ผู้แต่ง รศ. อนัญญา สิทธิอำนวย
หน่วยที่ 14. A Trip Abroad ผู้แต่ง อ.สมจิต จิระนันทิพร อ.Michael Crabtree
หน่วยที่ 15. Beating the Challenge ผู้แต่ง รศ.ดร.โสฬศา สาตพร อ. William Allen

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์