10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รหัสชุดวิชา: 10111อ1-7
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.อนัญญา สิทธิอำนวย อ.Brendan Mitchellและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 19/2556
ISBN/Barcode: 9789749803172
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ต 260 กรัม
ราคา: ฿ 350
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2547 พิมพ์ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9789749803172 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2555 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9789749803189 คู่มือการศึกษา ราคา 150 บาท ISBN 9789746456265
หน่วยที่ 1. My Life ผู้แต่ง รศ.อนัญญา สิทธิอำนวย อ.Brendan Mitchell
หน่วยที่ 2. Taking English Lessons ผู้แต่ง รศ.ดร.อลิสา วานิชดีหน่วยที่ 3. Fun Times ผู้แต่ง รศ.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์
หน่วยที่ 4. A Visit Outside Bangkok ผู้แต่ง รศ.พิกุล บุณยรัตพันธุ์หน่วยที่ 5. Facing the Challenge ผู้แต่ง รศ.ดร.อลิสา วานิชดี
หน่วยที่ 6. Nine to Five ผู้แต่ง ผศ.จิตศจี พิบูลย์นครินทร์
หน่วยที่ 7. Taking Clients Out ผู้แต่ง อ.พันธ์ทิพย์ นุชงอน

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์