99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
รหัสชุดวิชา: 99703ป8-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2555
ISBN/Barcode: 9786165058261
ขนาด: 7 ½“X 10 ¼”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม/ตรม.
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 800
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Information and Communication Technology Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9786165058490) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 800 บาท (ISBN 9786165058261)
หน่วยที่ 8. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
หน่วยที่ 9. ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
หน่วยที่ 10. ธรรมาภิบาลด้านไอที ผู้แต่ง อ.ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี
หน่วยที่ 11. การบริหารจัดการโครงการ ผู้แต่ง อ.ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี
หน่วยที่ 12. การบริหารจัดการการให้บริการงานด้านไอที ผู้แต่ง อ.ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี
หน่วยที่ 13. การวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.เฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
หน่วยที่ 14. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.เฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
หน่วยที่ 15. การบูรณาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง อ.ชญาน์ทิพย์ ชูวณิชชานนท์
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์