99704 คลังข้อมูล เหมืองข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 99704 คลังข้อมูล เหมืองข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ
รหัสชุดวิชา: 99704ป8-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์ และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2555
ISBN/Barcode: 9786165059480
ขนาด: 7 ½“X 10 ¼”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม/ตรม.
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 800
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
99704 คลังข้อมูล เหมืองข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ (Date Warehouse, Data Mining and Business Intelligence) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 700 บาท (ISBN 9786165059473) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา8400 บาท (ISBN 9786165059480) แนวการศึกษาราคา 300 บาท
หน่วยที่ 8 หลักการพื้นฐานของการทำเหมืองข้อมูล ผู้แต่ง รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์
หน่วยที่ 9 การทำเหมืองข้อมูลด้วยการจำแนกประเภทและการพยากรณ์ ผู้แต่ง อ.กชกร ณ นครพนม
หน่วยที่ 10 การทำเหมืองข้อมูลด้วยการหาความสัมพันธ์และการจัดกลุ่ม รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์
หน่วยที่ 11 การประยุกต์การทำเหมืองข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จ ผู้แต่ง รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์
หน่วยที่ 12 กรณีศึกษาการทำเหมืองข้อมูล ผู้แต่ง อ.วิทยา พรพัชรพงศ์
หน่วยที่ 13 หลักการพื้นฐานของธุรกิจอัจฉริยะ ผู้แต่ง รศ.ดร.วีระ บุญจริง
หน่วยที่ 14 การประยุกต์ของธุรกิจอัจฉริยะ ผู้แต่ง อ.ดร.สิงหะ ฉวีสุข
หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาธุรกิจอัจฉริยะด้วยไมโครซอฟต์โซลูชัน ผู้แต่ง อ.เอกสิทธิ์ วิวัฒนาประสิทธิ์ อ.กุลเทพ จีรลักข์
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์