91465 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 91465 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
รหัสชุดวิชา: 91465อ1-7
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2556
ISBN/Barcode: 9786161603137
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊ฟ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 350
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
91465 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-tourism Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท (ISBN 9786161603137) เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท (ISBN 9786161603199) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786161603342)
หน่วยที่
1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการ่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่
2. การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน ผู้แต่ง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่
3. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้แต่ง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่
4. การจัดการฟาร์มกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้แต่ง อ.ณรัฐ รัตนเจริญ
หน่วยที่
5. การวางแผนและประเมินผลการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
หน่วยที่
6. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้แต่ง อ.เจนณรงค์ เทียนสว่าง
หน่วยที่
7. การจัดการภูมิทัศน์ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจิต โยธะคง
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์