41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
รหัสชุดวิชา: 41401อ1-8
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.สมุทร เซ็นเชาวนิช และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 2/2556(ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ISBN/Barcode: 9786165057929
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊ฟ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ดการ์ต
ราคา: ฿ 416
จำนวน:
ขออภัยค่ะ สินค้าหมดชั่วคราว ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-5047678
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย( English for Lawyers ) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 440บาท ISBN 9786165057929 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 385 บาท ISBN 9786165058087
หน่วยที่ 1. ธรรมชาติของการอ่าน การเขียนและการแปลข้อเขียนทางกฎหมาย ผู้แต่ง รศ.สมุทร เซ็นเชาวนิช
อ.วัชรชัย จิรจินดากุล
หน่วยที่ 2. คำศัพท์ สำนวน และการอ่านข้อเขียนทางกฎหมาย ผู้แต่ง อ.จิราพร สุทันกิตระ
หน่วยที่ 3. กฎหมายลักษณะละเมิด ผู้แต่ง อ.พงศ์จิรา เชิดชู
หน่วยที่ 4. ซื้อขาย จำนอง และค้ำประกัน ผู้แต่ง อ.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล
หน่วยที่ 5. กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท ผู้แต่ง อ.ชัชชัย ลาภปราถนาหน่วยที่ 6. กฎหมายครอบครัวและมรดก ผู้แต่ง อ.กุลวรัญ สุโรจน์
หน่วยที่ 7. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ผู้แต่ง อ.เจตรวินท์ จิตสำราญ
หน่วยที่ 8. ความผิดเกี่ยวกับชีวิต การกระทำอันเป็นการป้องกันตนและการกระทำโดยจำเป็น ผู้แต่ง อ.เบญจพร วัชระวุฒิชัย

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์