32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
รหัสชุดวิชา: 32335อ1-7
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.บุญหลิบ พานิชชาติ และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 6/2556
ISBN/Barcode: 9786165051880
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 350
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (Introduction to Tourism and Tourism Industry) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165051880 เล่ม 2 (หน่วยที่8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165051897 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165052283
หน่วยที่ 1. ความเป็นมาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผู้แต่ง อ.บุญหลิบ พานิชชาติ
หน่วยที่ 2. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ผู้แต่ง อ.สุวัฒน์ จุธากรณ์
หน่วยที่ 3. ทรัพยากรการท่องเที่ยว ผู้แต่ง อ.สุวัฒน์ จุธากรณ์
หน่วยที่ 4. จิตวิทยาการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเที่ยว ผู้แต่ง อ.ดร.สุวันชัย หวนนากลาง
หน่วยที่ 6. องค์การที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ผู้แต่ง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่ 7. กฎหมายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ อ.ดร.สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล อ.ดร.ใจรัก เอื้อชูเกียรติ

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์