32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
รหัสชุดวิชา: 32335อ8-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 6/2556
ISBN/Barcode: 9786165051897
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 400
จำนวน:
ขออภัยค่ะ สินค้าหมดชั่วคราว ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-5047678
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (Introduction to Tourism and Tourism Industry) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165051880 เล่ม 2 (หน่วยที่8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165051897 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165052283
หน่วยที่ 8. การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
หน่วยที่ 9. ผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ผู้แต่ง รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์ อ.ดร.สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล
หน่วยที่ 10. ผลกระทบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่ 11. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้แต่ง รำไพพรรณ แก้วสุริยะ
หน่วยที่ 12. ธุรกิจที่พักและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล  
หน่วยที่ 13. ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวและธุรกิจคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว ผู้แต่งผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย
หน่วยที่ 14. ธุรกิจสินค้าที่ระลึก ธุรกิจนันทนาการ ธุรกิจจัดประชุม นิทรรศการและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 15. การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผู้แต่ง อ.ยุวดี นิรัตน์ตระกูล

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์