2100280 ตำรายาสรรพคุณยาและตำรายา ฉบับกรมหลวงวงศาธิราชสนิทและพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 2100280 ตำรายาสรรพคุณยาและตำรายา ฉบับกรมหลวงวงศาธิราชสนิทและพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์
รหัสชุดวิชา: 2100280
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รมหลวงวงศาธิราชสนิทและพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 3/2548
ISBN/Barcode: 9789749528037
ขนาด:
กระดาษเนื้อใน:
กระดาษปก/จำนวนหน้า:
ราคา: ฿ 99
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

2100280 ตำรายาสรรพคุณยาและตำรายา ฉบับกรมหลวงวงศาธิราชสนิทและพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ ISBN 9789749528037 จำนวน 93 หน้า ราคา 99 บาท
เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของตัวยา สัดส่วนที่นำมาใช้ บ่งบอกถึงวิธีการปรุงยาไว้พร้อมสรรพ เป็นตำรายาที่สืบทอดมาแต่โบราณที่เชื่อถือได้ ด้วยกรมหลวงวงษาธิราชสนิทผู้ทรงนิพนธ์เป็นอธิบดีแพทย์ในสมัยรัชกาลที่ 3 และพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์นั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำรัสเรียก "หมอสาย" จนตลอดพระชนมายุ หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าในแง่ของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย และยังเป็นทางเลือกในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ มหาวิทยาลัยนำมาจัดพิมพ์ตามต้นฉบับเดิมทุกประการ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภุมิปัญญาและมรดกไทยมิให้สูญหายทั้งยังเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจโดยทั่วไป

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์