60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
รหัสชุดวิชา: 60120อ1-8
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่นและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 4/2556 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ISBN/Barcode: 9786165055987
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊ฟ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 400
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Principles of economics) ปรับปรุงครั้ง ที่ 2 พ.ศ.2554 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท (ISBN 9786165055987) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2555 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 350 บาท (ISBN 9786165056854) แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท (ISBN 9786165056861)
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
หน่วยที่
2 อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด ผู้แต่ง ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์
หน่วยที่
3 ทางเลือกในการบริโภค ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์
หน่วยที่
4 การผลิตและต้นทุนการผลิต ผู้แต่ง ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์
หน่วยที่
5 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาด ผู้แต่ง ผศ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
หน่วยที่
6 ตลาดกึ่งแข่งขันก่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยราย ผู้แต่ง ผศ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
หน่วยที่
7 ตลาดปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนปัจจัยการผลิต ผู้แต่ง ผศ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
หน่วยที่
8 ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
569/
2831/m_60-120บ.jpg
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1-15
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์